27.05.1994

27.05.1994

Nagroda Artystyczna miasta Lublin dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w 1993 roku.

Teatr NN został uhonorowany Nagrodą Artystyczną miasta Lublina.

Dnia 27 maja 1994 roku Teatr NN otrzymał Nagrodę Artystyczną miasta Lublina, jako pierwszy jej laureat (została ustanowiona 10 marca 1994).
Nagroda Artystyczna Miasta Lublina przyznawana jest za dokonania artystyczne, w szczególności w dziedzinach: teatru, muzyki, sztuk plastycznych, filmu, radia i telewizji, literatury, fotografiki, sztuki ludowej, krytyki artystycznej, architektury oraz tańca i baletu