11.04.2005

11.04.2005 - 11.04.2005

Spotkanie z Danutą Kuroń

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Spotkań Akademi Obywatelskiej

 Spotkanie z Danuta Kuroń. Tematem jej wykładu są "Przejawy społecznego sprzeciuwu".