19.12.2011

19.12.2011

Promocja 41 numeru Scriptores "Miłosz w Lublinie"

Promocja najnowszego numeru „Scriptores. Miłosz w Lublinie” oraz wykład Jarosława Cymermana i multimedialną prezentację materiałów zebranych w ramach projektu Miłosz w Lublinie.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Instytut Filologii KUL
zorganizowały promocję najnowszego numeru „Scriptores. Miłosz w Lublinie”
oraz wykład Jarosława Cymermana i multimedialną prezentację materiałów zebranych w ramach projektu Miłosz w Lublinie (w tym nieznane fotografie z prywatnych zbiorów).

19 grudnia (poniedziałek) 2011
godz. 17.00
ul. Grodzka 21 (sala czarna)

Podczas promocji wykład  "Król Litewski i Brat Straszny, czyli o tym, jak dwaj poeci najechali Warszawę, planowali "Zmowę" i wyskakiwali do sąsiednich delikatesów. Józef Czechowicz - Czesław Miłosz. Spotkania" wygłosił Jarosław Cymerman.

Na pierwszych gości czekały niespodzianki!

Projekt powstał z okazji uczczenia stulecia urodzin poety oraz trzydziestej rocznicy nadania Miłoszowi honorowego doktoratu przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Punktem odniesienia dla projektu są wizyty Czesława Miłosza w Lublinie, zarówno pierwsze – w 1938 oraz 1939 r. – które miały związek z Józefem Czechowiczem, jak i kolejne – w 1981 i 1999 r. – które odbyły się z inicjatywy środowiska akademickiego KUL.

Więcej na stronie projektu:
www.milosz.teatrnn.pl

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rodzaje działań: projekt
Programy: "Scriptores"