24.11.2011

24.11.2011 - 25.11.2011

Konferencja „Miłosz – Czechowicz. Lektury paralelne” w ramach projektu „Miłosz w Lublinie”

Konferencja i wieczór wspomnieniowy

OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN”
oraz INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ KUL
zorganizowały

Konferencję oraz wieczór wspomnieniowy
„Czesław Miłosz w Lublinie”

Wieczór wspomnieniowy „Miłosz w Lublinie” odbył się 24 listopada o godz.18.00 w siedzibie Ośrodka ,,Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21.

Konferencja „Czesław Miłosz – Józef Czechowicz. Lektury paralelne”
(24–25 listopada 2011. Rozpoczęcie 24.11.2011 o godz. 10.00,
sala czarna, Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN”)

Program:

24.11.2011 r.
MIĘDZY PROWINCJĄ A EUROPĄ
10. 00  Otwarcie obrad – dr hab. Andrzej Tyszczyk dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL

***
Swojskość Czechowicza –  prof. Jerzy Święch (UMCS)
Cichy obywatel Babilonu. O Józefie Czechowiczu – Czesław Miłosz, eseista – dr Bogusław Grodzki (UMCS)
***
Liryczni poeci mają zwykle […] zimne serca. O jednym wierszu Czesława Miłosza – dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara (KUL)
 
Przerwa na kawę

Kresowość na miarę wielkich poetów – dr Inessa Kuryan (Białoruś)
Wielkie Księstwo Józefa Czechowicza – dr Jarosław Cymerman (UMCS)
Czesław Miłosz: trzy litewskie portrety ,,Europejczyka ze Wschodu” –
dr hab. Andrzej Niewiadomski (UMCS)
 
Dyskusja
15. 00  Przerwa na obiad
18.00 Wieczór wspomnieniowy: Miłosz w Lublinie

25.11. 2011 r
MIĘDZY AWANGARDĄ A KOŁYSANKĄ

10.00  Rozpoczęcie drugiego dnia obrad
Druga? Awangarda? Miłosz – Czechowicz  –  prof. Józef Olejniczak (UŚ)
Lata 30. Józef Czechowicz i Czesław Miłosz wobec tradycji symbolizmu – dr hab. Wojciech Kudyba (UKSW)
Miłosz i Czechowicz w recepcji awangardy – dr Ewa Kołodziejczyk (PR)

12. 30 – 13. 30  Przerwa na obiad

Motywy kołysankowe w poezji Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza – dr hab. Aleksander Madyda (UMK)
Rzeczy podwójny urok. Motywy muzyczne w poezji Józefa Czechowicza  – dr hab. Radosław Sioma (UMK)

Dyskusja
Przerwa na kawę

Miłosz i Czechowicz – rozmowa poetów. Obrazki z wystawy – Grzegorz Musidlak

16.00  Zakończenie obrad

 

 

           Wydarzenie, które odbyło się 24 listopada 2011, jest częścią projektu ,,Miłosz w Lublinie”, realizowanego przez Ośrodek ,,Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej KUL  w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Miłosza oraz w 30. rocznicę nadania poecie doktoratu honoris causa przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Towarzyszyły obrady konferencji: ,,Miłosz – Czechowicz. Lektury paralelne” oraz prezentacja zebranego i opracowywanego przez organizatorów materiałów wspomnieniowych, dotyczących pobytów Miłosza w Lublinie.

         

Słowo wstępu wygłosili Zdzisław Kudelski i Norbert Wojciechowski

Moderacja panelu: Bartosz Gajdzik

Kontakt:
Aleksandra Zińczuk: olatnn@gmail.com, tel. (081) 532 58 67 – koordynator projektu
Urszula Wieczorek: urszulawieczorek@wp.pl, tel. 502 367 221 – sekretarz konferencji

Rodzaje działań: projekt
Programy: Inne