01.01.1999

01.01.1999

Działania ciągłe:

- Zebranie kolegium redakcyjnego Scriptores Scholarum /2 razy/.
- Dyżury redakcyjne Scriptores Scholarum /4 razy/.
- Zebranie kolegium redakcyjnego "Kalendarza Ekumenicznego 2000"/2 razy/
- Warsztaty telewizyjne dla studentów dziennikarstwa UMCS, prowadzone przez Nataszę Ziółkowską - Kurczuk /4 razy/.
- Internet: budowanie stron WWW informujących o programach realizowanych w Ośrodku i propozycjach imprez kulturalnych w mieście (Fraper)
- Spotkania z uczniami w ramach współpracy ze szkołami /m.in.: Polsko - Amerykańskie Liceum Ogólnokształcące/ - 4 razy.
- Spotkania ze studentami w ramach zajęć fakultatywnych na Uniwersytecie /UMCS - Politologia - specjalność Samorząd i Polityka Lokalna, UMCS - Instytut Pedagogiki - Animator i Menedżer Kultury/ - 4 razy.
- "Historia mówiona" - rejestrowanie i opracowywanie relacji mówionych poświęconych Lublinowi do 1939
- Prace przy tworzeniu wystawy "Portret Miejsca"
- Prace przy budowie "Makiety lubelskiego zespołu staromiejskiego"
- Praca nad projektem "Shrine" /instalacja artystyczna na Majdanku.
- Udostępnianie wystawy /osoby indywidualne, grupy/

Data aktualizacji: 17:08 - 19.03.2010