15.03.2011

15.03.2011 - 08.06.2011

Lublin - wszystkie kolory tęczy

Projekt "Lublin - wszystkie kolory tęczy" miał na celu integrację dzieci pełno i niepełnosprawnych. Podczs pięciu warsztatów w siedmiu placówkach odbywały się warsztaty animacyjno-edukacyjne podczas, których dzieci wykonywały prace dotyczące podstawowych pojęć: dom, rodzina, miasto.

Głównym celem projektu: „Lublin – wszystkie kolory tęczy” było włączenie osób z niepełnosprawnością w aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta. Istotnym elementem była także integracja osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi z ich najbliższego otoczenia.
W siedmiu placówkach przeprowadzono serię edukacyjnych zajęć integracyjnych dla dzieci pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych. Warsztaty prowadzono w oparciu o autorskie scenariusze wg różnorodnych kluczy tematycznych związanych z miastem i jego przestrzenią z wykorzystaniem takich form jak: słowo, dźwięk, obraz, ruch, zapach, dotyk. W ciągu trzech miesięcy siedem grup dzieci wykonało prace będące wariacją wokół jednego z kolorów tęczy.

Lista placówek, które wzięły udział w warsztatach: 
1. Publiczne Przedszkole Integracyjne Nr 40, ul. Gospodarcza 18
2. Przedszkole Nr 11 Specjalne ul. Młodej Polski 30
3. Przedszkole Nr 39 ul. Balladyny 14
4. SP Nr 54 ul. Hirszfelda 6 oraz SP 25 ul.Sieroca 17
5. ZS Nr 4 ul. Bronowicka 2
6. SP Nr 51 ul. Bursztynowa 22
7. SP Nr 28 ul. Radości 13

Senariusze przeprowadzonych zajęć: zobacz scenariusz >>

 

Rodzaje działań: projekt
Programy: Laboratorium Animacji i Edukacji