Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (15.7.2011)

Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza odbył się w nocy z 15 na 16 lipca (piątek/sobota) 2011 roku. Zbiórka miała miejsce o godzinie 19.00 na wiadukcie nad al. Solidarności od strony Górek Czechowskich.

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” został zorganizowany już po raz dziewiąty. Pierwsze przejście odbyło się w nocy 13/14 lipca 2003 roku w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Poety. Rozpoczęliśmy w ten sposób coroczną tradycję przejścia śladami miejsc uwiecznionych w "Poemacie".

Wyruszyliśmy w noc lipcową, pierwszą noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza Lublin czechowiczowski wędrowiec. Wkracza on do Miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy p.w. Świętej Trójcy. Potem schodzi w dół na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką i krętymi uliczkami także nieistniejącej dzielnicy żydowskiej przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne Miasto. Trasą tą prowadził nas Czechowicz, deszcz i ... księżyc w pełni. Była to droga tak w miejsca dobrze nam znane, jak i te które zniknęły już z planu Lublina.

Plan spaceru: 
godz. 11:00 – spacerują dzieci z MDK „Skarpa” (zabawy, zagadki edukacyjno-animacyjne)
godz. 19:00 – spacerują wszyscy chętni

>>>> obejrzyj spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie"

 

Zapraszamy!

Rodzaje działań: działanie w przestrzeni miasta
Programy: Czechowicz