29.06.2011

29.06.2011 - 29.06.2012

39 numer "Scriptores" - "Spotkania"

Ukazał się kolejny numer „Scriptores” poświęcony środowisku Spotkań.

39 numer Ośrodkowego pisma opowiada o środowisku, które w latach 1977-1988 wydawało „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”. 

Kwartalnik ten był jednym z pierwszych pism, które zaczęły się ukazywać w drugim obiegu w PRL i jednym z tych, które istniały najdłużej. Pomysłodawcą i głównym redaktorem „Spotkań” był Janusz Krupski. Oprócz niego, w przygotowanie pisma zaangażowała się grupa studentów i młodych pracowników naukowych KUL, których łączyły więzy sympatii, przyjaźni, niechęć do systemu komunistycznego i potrzeba wolności słowa. To najbardziej aktywne centrum – nazwane środowiskiem Spotkań” – otaczała sieć współpracowników, którzy pomagali w powstawaniu kwartalnika poprzez przepisywanie matryc, udostępnianie mieszkań na drukarnie, transport papieru, przechowywanie i kolportaż nakładu – i wiele innych, z reguły ryzykownych, działań.

Ideą Janusza Krupskiego było stworzenie pisma, które byłoby platformą dialogu pomiędzy ludźmi o różnych światopoglądach. Zadeklarowany w podtytule katolicyzm był punktem wyjścia do szukania porozumienia z chrześcijanami innych obrządków i niewierzącymi, dyskutowania o miejscu Kościoła w Polsce, poruszania ważnych problemów historycznych i społecznych (takich jak relacje z sąsiadami, relacje polsko-żydowskie, niepełnosprawność, bezdomność, stosunek do komunizmu). Ostateczny cel stanowiło ukształtowanie ludzi tak, by byli gotowi najpierw bez przemocy odzyskać, a potem harmonijnie odbudować niepodległą Polskę.

 

„Scriptotres. Spotkania” zawiera:

  • kalendarium środowiska „Spotkań”

  • 20 relacji osób tworzących „Spotkania”

  • bibliografię Wydawnictwa Spotkania (Lublin)

  • bibliografię Editions Spotkania (Paryż)

  • spisy treści wszystkich numerów „Spotkań”

  • głosy na temat „Spotkań” z różnych środowisk

 

Format: B5
Oprawa: miękka
Stron: 320
Cena: 31 zł

 

„Scriptores” można kupić:

  • bezpośrednio w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

  • kontaktując się z Agnieszką Wiśniewską: agnieszka@tnn.lublin.pl)

  • na stronie serpent.pl

 

Rodzaje działań: wydawnictwo
Programy: Izba Drukarstwa