29.06.2011

29.06.2011

Otwarcie wystawy "Siła Wolnego Słowa 1976-1989"

Otwarcie ekspozycji w Izbie Drukarstwa  pod tytułem "Siła Wolnego Słowa 1976-1989. >>Spotkania<< i niezależny ruch wydawniczy w Lublinie"Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”zorganizował wystawę
Siła Wolnego Słowa 1976-1989 /„Spotkania” i niezależny ruch wydawniczy w Lublinie/.

Otwarcie odbyło się 29 czerwca (środa) 2011 r. o godzinie. 16:30 w Izbie  Drukarstwa, ul. Żmigród 1, Lublin.

W programie otwarcia znalzały się także odsłonięcie tablicy pamiątkowej Instytutu Bibliopolicznego
oraz promocja pisma Scriptores poświęconego środowisku „Spotkań”.

>>Siła wolnego słowa. "Spotkania" i niezalezny ruch wydawniczy w Lublinie.<<

Uruchomienie w roku 1976 w Lublinie małej podziemnej drukarni „Spotkań” jest w najnowszej historii miasta zdarzeniem o wielkim ładunku symbolicznym. Fakt narodzin podziemnego ruchu wydawniczego w Lublinie jest główną ideą wystawy  „Siła wolnego słowa” pokazującej niezależny obieg wydawniczy, podziemne drukarnie,  powielacze, kolportaż zakazanych książek. Jest to więc opowieść o roli wolnego słowa w państwie totalitarnym. Wystawie towarzyszyć będzie program edukacyjny poświęcony znaczeniu słowa wolność.

Symbolicznym punktem wyjścia do wystawy poświęconej wolnemu słowu jest dramatyczna historia związana z zamordowaniem w roku 1944 przez Niemców za druk tzw. bibuły 15 drukarzy pracujących w miejscu, w którym mieści się obecnie „Izba Drukarstwa”.

W  połowie roku 1976  roku w Lublinie została uruchomiona przez środowisko lubelskich „Spotkań”  podziemna drukarnia. W epoce PRL-u było to jedno z pierwszych tego typu działań i jednocześnie początek podziemnego, niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Powstanie tej drukarni było czymś zupełnie wyjątkowym nie tylko w kraju ale też na skalę całego bloku komunistycznego. Za narodziny drugiego obiegu uważa się publikację  pierwszego numeru „Zapisu” w czerwcu 1977 roku, jako druku powielaczowego, odbitego właśnie w Lublinie.

Mottem wystawy są słowa Ryszarda Kapuścińskiego z tekstu „Siła słowa”:
„ Nie możemy sobie wyobrazić podręcznika historii powszechnej, w którym nie byłoby rozdziału o tym, jak słowo pisane w formie kursujących ulotek, tajnych pisemek, podziemnej prasy i nieregularnych wydawnictw wpływało na wynik toczących się walk społecznych i politycznych. (…) To właśnie pisanie – demaskujące i oskarżycielskie, a często zwyczajnie informujące – miało ważny udział w likwidacji gułagów i obozów koncentracyjnych, obalaniu wielu zbrodniczych reżimów. (…) I właśnie dlatego, że słowo pisane mogło zawsze wiele zmienić, było przez wieki postrachem każdej autorytarnej władzy, która zwalczała je wszelkimi sposobami.”[R. Kapuściński „Siła słowa”]

Kontakt:
Agnieszka Wiśniewska
agnieszka@tnn.lublin.pl
tel: 081 53 258 67, 081 534 52 33

Rodzaje działań: wystawa
Programy: Izba Drukarstwa