09.05.2011

09.05.2011

Spotkanie z Ireną Grudzińską - Gross

W ramach Festiwalu Transeuropa w Lublinie Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizował spotkanie z prof. Ireną Grudzińską-Gross (Princeton).

Festiwal Transeuropa w Lublinie i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
zorganizowały spotkanie z prof. dr Ireną Grudzińską-Gross (Princeton).
Odbyło się ono 9 maja (poniedziałek) 2011 roku o godzinie 16:00 w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" ul. Grodzka 21

Spotkanie z prof. dr Ireną Grudzińską-Gross (Princeton), autorką książek „Piętno rewolucji” oraz „Miłosz i Brodski”, współautorką książek „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali” i „Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów” poprowadził Tomasz Kitliński.

______________________________
Irena Grudzińska – Gross (ur. w 1946), historyk literatury, historyk idei, eseistka i publicystka.

Studiowała filologię romańską. Studia przerwała w związku z wydarzeniami 1968 r., kontynuowała je we Włoszech i USA. Na Columbia University w Nowym Jorku uzyskała doktorat. Jest autorką książek, esejów, recenzji i tekstów publicystycznych na łamach pism: „Aneks”, „Res Publica”, „The New Yorker”, „Slavic Review”, „La Fiera Letteraria”, „Polish Review”, „Gazeta Wyborcza”. Wykładała na New York University. W latach 1998-2003 była odpowiedzialna za program dla Europy Środkowo-Wschodniej przy Fundacji Forda. W latach 2003-2008 dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych, Boston University. Obecnie Associate Research Scholar (2008-) na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich, Princeton University, oraz profesor wizytujący (2010- ) w Instytucie Slawistyki, PAN.
Twórczość: Świat zaaresztowanych słów, The Art of Solidarity, Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna,  Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne.

Rodzaje działań: spotkanie autorskie
Programy: "Brama Pamięci"