27.04.2011

27.04.2011 - 27.04.2012

38 numer "Scriptores" - Drogi do wolności. Janusz Krupski

NOWY „SCRIPTORES” JUŻ W SPRZEDAŻY!

Informujemy, że ukazał się 38. numer naszego pisma „Scriptores”.

Jego bohaterem jest Janusz Krupski – opozycjonista i ważna postać niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Jako student historii KUL, wraz z grupą przyjaciół sprowadził do Polski pierwszy powielacz, dzięki czemu opozycyjne środowiska mogły wydawać swoje pisma bez cenzury. Zainicjowana w ten sposób „rewolucja powielaczowa” w krótkim czasie doprowadziła do rozwoju tzw. drugiego obiegu, w którym Krupski uczestniczył jako wydawca kwartalnika „Spotkania” i książek z serii „Biblioteka Spotkań”.
Po 1989 roku Janusz Krupski przez kilka lat nadal prowadził (już zalegalizowane) Wydawnictwo Spotkania, a później Wydawnictwo Krupski i S-ka. Pełnił też różne funkcje państwowe, m.in. wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej i kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie rządowego samolotu koło Smoleńska.  Pierwsza rocznica jego śmierci stała się okazją do przybliżenia Czytelnikom jego postaci.

Scriptores. Janusz Krupski” zawiera:
opowieść Janusza Krupskiego o studiach na KUL, pierwszym w Polsce nielegalnym powielaczu, działalności opozycyjnej, kłopotach z SB i o kwartalniku „Spotkania”,
wspomnienia jego żony, przyjaciół i współpracowników,
wybrane teksty Janusza Krupskiego,
bibliografie,
materiały źródłowe,
unikalne zdjęcia.

A ponadto wiele ciekawych szczegółów z historii niezależnego ruchu wydawniczego w PRL.

„Scriptores” nr 38 w cenie 22 zł można kupić w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” lub zamówić drogą mailową.

 

Kontakt: Agnieszka Wiśniewska (agnieszka@tnn.lublin.pl)

Rodzaje działań: wydawnictwo
Programy: "Scriptores"