05.05.2011

05.05.2011

Projekcja filmu "Pamięć i zapomnienie. Przesiedlenia powojenne w opowieściach kobiet"

5 maja 2011 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się projekcja filmu "Pamięć i zapomnienie. Przesiedlenia powojenne w opowieściach kobiet."

Fundacja Kobieca eFKa i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizowały projekcję filmu
"Pamięć i zapomnienie. Przesiedlenia powojenne w opowieściach kobiet."
Po filmie odbyła się dyskusja.

Spotkanie miało miejsce 5 maja (czwartek) 2011 roku o godzinie 17 w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" przy ul.Grodzkiej 21

Jugów. Pamięć i zapomnienie
Przesiedlenia powojenne w opowieściach kobiet

Przesiedlenia okresu końca wojny i powojenne dotyczyły w pierwszym rzędzie kobiet i dzieci, ponieważ mężczyźni byli poza domem, służąc w różnych armiach. Przez lata historia przesiedleń była – i jest nadal –interpretowana przez polityków różnych opcji zgodnie z ich aktualnym interesem politycznym. Tymczasem głosy samych przesiedlonych są słabo słyszalne, ich opowieści nie zostały dotąd wysłuchane. Lukę tę współcześnie zaczyna wypełniać literatura, powieści autorek, które same są kolejnym pokoleniem przesiedlonych i pochodzą z „ziem odzyskanych”.

Na spotkaniu został zaprezentowany film, który jest próbą dosłyszenia opowieści przesiedlonych. Zawiera on fragmenty kilkudziesięciogodzinnego materiału audiowizualnego, zebranego przez międzynarodowy zespół kobiet z Polski, Niemiec i Ukrainy we wsi Jugów w Górach Sowich.

Przed wojną Jugów, wówczas Hausdorf, był wsią rolniczo-turystyczną, zamieszkałą przez ok. 3 tys. osób. W latach 1945-1947 dokonała się tam, mówiąc językiem demografów, wymiana ludności. Znaczna większość niemieckich mieszkańców wsi została wysiedlona, przybyli wysiedleńcy zza Buga, osoby powracające z obozów na Syberii oraz z robót przymusowych w Niemczech, a także osoby z przedwojennej emigracji zarobkowej z Francji. Zamierzeniem projektu było spojrzenie na historię przesiedleń z punktu widzenia mieszkanek wsi.

więcej:
http://www.efka.org.pl/?action=gl&ID=132

Spotkanie jest dotowane przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Matronat: pismo feministyczne "Zadra"

Rodzaje działań: projekcja filmu
Programy: "Brama Pamięci"