27.04.2011

27.04.2011

Promocja 38 numeru "Scriptores": "Lublin - Drogi do wolności. Janusz Krupski"

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Zoranizował promocję 38 numeru „Scriptores
poświęconego Januszowi Krupskiemu

Spotkanie odbyło się
27 kwietnia (środa) 2011 roku
o godz. 17:00
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”


Bohaterem 38 numeru „Scriptores” pt. Lublin. Drogi do wolności jest Janusz Krupski – opozycjonista i ważna postać niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Jako student historii KUL, wraz z grupą przyjaciół sprowadził do Polski pierwszy powielacz, dzięki czemu opozycyjne środowiska mogły wydawać swoje pisma bez cenzury. Zainicjowana w ten sposób „rewolucja powielaczowa” w krótkim czasie doprowadziła do rozwoju tzw. drugiego obiegu, w którym Krupski uczestniczył jako wydawca kwartalnika „Spotkania” i książek z serii „Biblioteka Spotkań”.

Na zawartość „Scriptores” składają się wspomnienia Janusza Krupskiego oraz jego bliskich, przyjaciół i współpracowników, którzy opowiadają o wspólnych studiach i działalności w opozycji, perypetiach ze Służbą Bezpieczeństwa, a także o pracy Krupskiego dla kraju po 1989 roku. Ze wspomnień tych wyłania się postać o bogatej osobowości i niebanalnym życiorysie.
„Scriptores” ukazuje się w pierwszą rocznicę śmierci Janusza Krupskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku.

Rodzaje działań: wydawnictwo
Programy: "Scriptores"