2002

2002 - 2004

Projekt "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" - kalendarium projektu

Dokumentacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego rozpoczęła się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w marcu 2002 roku wraz z realizacją projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”.
 
Zagadnienie wielokulturowych tradycji Lubelszczyzny pojmowanych w kategoriach Małej Ojczyzny pojawiło się po raz pierwszy w działaniach Ośrodka w programie „Pamięć – Miejsce – Obecność”. Jednak dopiero w 2002 roku zaistniały sprzyjające warunki do rozwinięcia zasygnalizowanych kilka lat wcześniej zagadnień. Powstał projekt, który był próbą spojrzenia na zapomniane dziedzictwo kulturowe regionu. Projekt wykorzystujący dotychczasowe doświadczenia zogniskowane na problemie ocalania pamięci o lubelskiej dzielnicy żydowskiej. 

Rok 2002

01. 03. 2002 Rozpoczęcie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny".

25-26. 04. 2002 Spotkania informacyjno – szkoleniowe w związku z realizacją projektu „Zapomniana Przeszłość Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”.

05. 06. 2002 Prezentacja działań realizowanych w środowisku Tomaszowa Lubelskiego, w ramach cyklu spotkań "Ludzie - Miejsca - Środowiska".
 
17. 09. 2002 Prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Grabowca w ramach cyklu „Ludzie - Miejsca - Środowiska”.
 
02. 10. 2002 Prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Janowca n/Wisłą w ramach cyklu „Ludzie - Miejsca - Środowiska”.

23. 10. 2002 Spotkanie dla nauczycieli -  opiekunów „Szkolnych Klubów Odkrywców. Ściezkami Pamięci".

06. 11. 2002 Prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Tarnogrodu w ramach cyklu „Ludzie - Miejsca - Środowiska".

15. 11. 2002 „Dialog dla Przyszłości” - audycja radiowa  emitowana na żywo z siedziby Ośrodka z udziałem pracowników Ośrodka i zaproszonych gości z Tomaszowa Lubelskiego i Janowca  nad Wisłą.

23. 11. 2002 Spotkanie dla nauczycieli, opiekunów „Szkolnych Klubów Odkrywców Ściezkami pamięci".
 
04. 12. 2002 Prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości  Wohynia w ramach cyklu „Ludzie - Miejsca - Środowiska".
 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


 

 

Rok 2003

08. 01. 2003 Prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Hrubieszowa w ramach cyklu „Ludzie - Miejsca - Środowiska".
 
12. 02. 2003 Prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Wojsławic w ramach cyklu „Ludzie - Miejsca - Środowiska".

26. 02. 2003 „Ścieżkami Pamięci” - spotkanie dla nauczycieli - opiekunów „Szkolnych Klubów Odkrywców”.

06. 03. 2003 Spotkanie z Elżbietą Przesmycką - autorką książki „Przobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny”.
 
03 – 05. 04. 2003 „Wielokulturowe dziedzictwo Lubelszczyzny” seminarium dla nauczycieli.
 
10. 04. 2003 Prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Kocka w ramach cyklu „Ludzie - Miejsca - Środowiska".

30. 05. 2003 Prezentacja portalu „Wirtualna biblioteka Lublina i regionu”.

01. 06. 2003 Spotkanie warsztatowe dla nauczycieli realizujących międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne.

22. 10. 2003 Prezentacja Lubartowa w ramach cyklu „Ludzie – Miejsca – Środowiska”.
 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.