27.01.2011

27.01.2011 - 27.01.2010

Spotkanie z Michałem Malinowskim

27 stycznia 2011 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizował spotkanie z Michałem Michałowskim.

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Spotkanie odbyło się w Restauracji "Szeroka" Hades (ul.Grodzka 21) o godz. 18.00 jako część cyklu "Opowieści z Bramy".

 

Michał Malinowski, pomysłodawca i założyciel Muzeum Opowiadaczy Historii w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą - pierwszego w świecie muzeum całkowicie poświęconego tradycjom ustnym i nieuchwytnemu dziedzictwu kulturowemu (www.storytellermuseum.org); od kilku lat prowadzi warsztaty opowiadania historii oraz występuje z własnymi spektaklami opowieści. W Lublinie będzie po raz kolejny.

Zajęciu towarzyszyły dodatkowe warsztaty dla gupy początkujących opowiadaczy.


Rodzaje działań: spotkanie autorskie
Programy: Edukacja