Warsztaty Dziennikarstwa Internetowego

Każdy z cykli zakładał 4 spotkania warsztatowe. Młodych ludzi zapoznawaliśmy  z tajnikami tworzenia cyfrowych opowieści opartych na dokumentach. Pracowali oni na specjalnie przygotowanych materiałach edukacyjnych. Materiały bazują na: tekstach, dokumentach dźwiękowych, materiałach wideo, zdjęciach, czerpanych ze zgromadzonych w Ośrodku dokumentów dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelszczyzny. Tematem przewodnim prac było miasto, postrzegane poprzez jego punkty osobliwe - osoby, miejsca i wydarzenia. Na ich podstawie uczestnicy zadania przygotowywali scenariusze, a następnie opowieści audio i wideo nie przekraczające 5 minut. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak zgromadzić materiał potrzebny do stworzenia narracji i jak go opracować. Zapoznali się z funkcjonowaniem sprzętu służącego do zdobywania materiału - kamery, aparatu, minidysku.  Warsztaty odbywały się w ramach projektu "Spotkania z dokumentem". Odbyły się dwie tury warsztatów. Każda grupa warsztatowa liczyła sobie 15 osób.

Rodzaje działań: projekt
Programy: Czechowicz, Laboratorium Nowe Media