05.12.2010

05.12.2010 - 08.12.2010

Seminarium dla edukatorów z muzeów i miejsc pamięci w Polsce

W dniach 5-8 grudnia odbyło się w Oświęcimiu Seminarium dla Edukatorów z Muzeów i Mmiejsc Pamięci w Polsce. Jako reprezentantka Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" wzięła w nim udział Joanna Zętar.

Na odbywajacym się w dniach -8 grudnia Seminarium dla Edukatorów z Muzeów i Miejsc Pamięci w Polsce, zorganizowanym przez  Międzynarodowe Centorum Edukacji o Auschiwitz i Holokauście oraz Instytut Yad Vashem, Joanna Zętar wygłosiła wykład pt. Działalność Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na przykładzie "Listów do Henia" oraz wystawy "Elementarz".

Rodzaje działań: konferencja naukowa
Programy: Inne