18.11.1998

18.11.1998

Wieczór autorski Nadziei Artymowicz połączony z promocją tomiku wierszy "Łagodny czas" wydanym przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

Wieczór autorski Nadziei Artymowicz połączony z promocją tomiku wierszy "Łagodny czas" wydanym przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

tagi:

Tomik poezji białoruskiej poetki Nadziei Artymowicz (ur. 1946 r.). Poprzez szeroki wybór wierszy przybliżono twórczość poetki, a zamieszczone jednocześnie oryginały utworów w języku białoruskim znacznie ułatwia pełny odbiór wrażeń poetyckich.

 


Nadzieja Artymowicz (ur. 1946)

Jest absolwentką Uniwesytetu Warszawskiego. Związana z grupa literacką "Białowieża", członek ZLP od 1992 r. Debiutowała na łamach "Niwy" w 1970 r. Wiersze drukowała w Polsce i na Białorusi oraz USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech.
 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fotografie autor: Marta Kubiszyn 9 fot., Archiwum Foto TNN, Album nr 2