19.11.2010

19.11.2010 - 19.11.2010

Spotkanie z Edwardem Pasewiczem

19 listopada (piątek) 2010 roku o godz. 17:00 na Sali Czarnej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"  odbyło się spotkanie z Edwardem Pasewiczem.

Spotkanie, organizowane przez Koło Polonistów KUL, Dworzec Wschodni oraz Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się się pod patronatem Miasta Poezji.

Edward Pasewicz - Urodzony 9 czerwca 1971 roku w Kostrzynie nad Odrą. Poeta, prozaik, felietonista, redaktor i kompozytor. Mieszkał w Meseritz (Międzyrzecz), gdzie zajmował się muzyką, pismami mistyków i obyczajami godowymi gawronów. Pomiędzy działalnością jako rzemieślnik, piekarz, gazownik i listonosz pisał także wiersze, poematy i prozę, które wydał w zbiorach: Dolna Wilda (2001, 2006), Wiersze dla Róży Filipowicz (2003), Henry Berryman. Pięśni (2006), Śmierć w darkroomie (powieść kryminalna, 2007), Drobne! Drobne! (2008). W 2010 roku ukazał się tom jego wierszy wybranych Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę. Laureat VIII Konkursu im. Jacka Bierezina (za debiut poetycki, 2001). Nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia (2007, 2009) oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS (2009). Tłumaczony na większość języków europejskich. Mieszka w Krakowie.

 

Dworzec Wschodni jest inicjatywą dookołaliteracką. Korzysta z tradycji dyskusji i spotkań organizowanych pod tym samym tytułem przez Leszka Onaka; reinterpretując tę tradycję stawia sobie za cel propagowanie poezji, prozy oraz krytyki literackiej. Wśród zadań inicjatywy znajduje się też integracja środowisk akademickich z poetami, podjęcie dyskusji z najnowszymi kierunkami krytyki i nurtami literackimi. Obecnie inicjatywą kierują Grzegorz Jędrek, Maciej Topolski, Dominika Serafin i Aleksandra Duź.

Peron Poezja-Peron Literatura-Peron Krytyka
Idea spotkań z zaproszonymi przez nas gośćmi (poetami, prozaikami, krytykami) będzie opierać się nie tylko na zorganizowaniu typowego wieczoru autorskiego, lecz również na wykreowaniu sytuacji, w której stają się oni współtwórcami naszych działań. W związku z tym, młodzież oraz studenci będą mogli wziąć udział w zamkniętych warsztatach poetyckich i krytycznoliterackich prowadzonych przez wybitnych autorów, a fascynaci literatury będą mieli okazję ujrzeć swojego ulubionego pisarza w roli wykładowcy. Chcemy, by nasi goście inspirowali nas do wnikliwego zamysłu nad literaturą, a także do tworzenia własnych, odrębnych tekstów.
Celem inicjatywy jest stworzenie spójnego projektu, który będzie oscylował wokół współczesnej literatury. Jest on skierowany zarówno do czytelników, jak i pisarzy, którzy chcą doskonalić swój warsztat pod okiem najwybitniejszych literaturoznawców.

Rodzaje działań: spotkanie autorskie
Programy: Miasto Poezji