26.10.2010

26.10.2010 - 26.10.2010

Promocja książki Jean-Yves'a Potela "Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości"

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i  Wydawnictwo Znak zorganizowały promocję książki Jean-Yves'a Potela
„Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości”. Spotkanie autorskie odbyło się 26 października (wtorek) 2010 roku
o godz. 17:00 na sali czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, przy ul. Grodzkiej 21

Spotkanie poprowadził Witold Dąbrowski, tłumaczyła Magdalena Sobczyńska.

Gośćmi spotkania byli lubelscy bohaterowie książki, m.in. Prof. Monika Adamczyk-Garbowska (Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS), Robert Kuwałek (Państwowe Muzeum na Majdanku) oraz Ola Gulińska i Piotr Choroś (Stowarzyszenie Homo Faber).

Jean-Yves Potel podczas pracy w ambasadzie Francji w Warszawie poznał osoby starające się odkryć, poznać i upamiętnić zamazaną żydowską przeszłość w polskich miastach i miasteczkach. Starał się zrozumieć ich motywacje oraz podejmowane działania.
Celem Końca niewinności jest przedstawić tę pracę polskiego społeczeństwa nad sobą i swoją przeszłością. Niczym w zapiskach z podróży po Warszawie, Krakowie czy Lublinie autor przywołuje miejsca pamięci, rozmowy portretujące głównych aktorów odrodzenia oraz dzieli się własnymi refleksjami o tej wywołującej tak wielkie emocje części historii Polski.

Jean-Yves Potel jest doktorem habilitowanym nauk politycznych, znawcą problematyki Europy Środkowej, autorem książek o Solidarności. W latach 2001-05 był radcą kulturalnym Ambasady Francji w Warszawie. Co roku, z ramienia paryskiego Mémorial de Shoah organizuje w Polsce letni uniwersytet dla francuskich nauczycieli. Od początku współpracuje z Ośrodkiem przy tym projekcie. Od kilku lat wspólnie z Ośrodkiem angażuje się w przywracanie pamięci o pochodzącej z Lublina pisarce Annie Langfus. Przygotowuje jej biografię. Jest zdeklarowanym przyjacielem Lublina, członkiem Komitetu Honorowego wspierającego starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.

Książka „Koniec niewinności” („La fin de l’innocence. La Pologne face à son passé juif”) ukazała się we Francji nakładem wydawnictwa Autrement w 2008 r., wywołując żywe dyskusje. W 2009 roku otrzymała nagrodę za najlepszą książkę historyczną o tematyce żydowskiej przyznawaną przez Fonds Social Juif Unifié – najważniejszą organizację społeczności żydowskiej we Francji.