15.09.2010

15.09.2010 - 15.09.2010

„Praca z „trudną pamięcią” w lokalnych społecznościach. Polsko - ukraińska wymiana doświadczeń”

W dniach 15-19.09.2010 Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" i Stowarzyszenie Panorama Kultur organizowały seminarium:
„Praca z „trudną pamięcią” w lokalnych społecznościach.
Polsko - ukraińska wymiana doświadczeń”

Seminarium skierowane było do nauczycieli i animatorów. Jego celem było zapoznanie się z obustronną perspektywą w działaniach edukacyjnych i animacyjnych opartych na historii lokalnej i dziedzictwie kulturowym oraz szukaniu wspólnych obszarów dla dalszej współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Ukrainy.

Polsko- ukraińskie seminarium w Lublinie było kolejnym etapem projektu, który jest realizowany w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 2007 roku. Głównym tematem, wokół którego skoncentrowany jest cały projekt, to tematyka Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i osób udzielających pomocy prześladowanym ludziom w czasie II wojny światowej. Temat ten jest nieodłącznie powiązany z pielęgnowaniem pamięci o Holokauście oraz skomplikowaną i traumatyczną historią naszej części Europy.

Od września 2009 roku zapraszaliśmy do współpracy w ramach tego projektu partnerów z Ukrainy. Organizacje pozarządowe, nauczyciele i studenci zechcieli się podjąć działań dokumentacyjnych, edukacyjnych i animacyjnych dotykając w swoich lokalnych społecznościach “trudnej pamięci“. Seminarium było dla nas podsumowaniem rocznego okresu współpracy oraz możliwością nawiązania osobistych kontaktów. Chcieliśmy, aby to seminarium dało uczestnikom szansę na zaprezentowanie swych działań, a dzięki spotkaniom z gośćmi – pogłębiło wiedzę na temat polskiej i ukraińskiej perspektywy historycznej dotykającej bolesnej przeszłości oraz metod pracy z „trudną pamięcią”.

Odbyły się następujące spotkania otwarte:

16.09.2010
18:00 - „Pamięć historyczna" - promocja czasopisma „Ukraina moderna".
Spotkanie z Andrijem Portnowem (redaktor naczelny), Volodymyrem Masliychukiem, dr. Tomaszem Stryjkiem (PAN, KUL) i Pawłem Laufrem (Kultura Enter, Lublin)

17.09.2010
17:00 (zmiana godziny na wcześniejszą!) - Spotkanie z Fainą Vinokurową (Archiwum Państwowe w Winnicy)
Prezentacja filmu o Lidii Postołowskiej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata z Winnicy .