28.07.2010

28.07.2010 - 28.07.2010

Polsko-białoruska letnia szkoła animatorów kultury. Transfer doświadczeń z zakresu ochrony dziedzictwa żydowskiego.

W środę 28 lipca 2010 roku odbyło się seminarium realizowane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce we współpracy z Fundacją Holokaust (Mińsk) oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka Teatr-NN” (Lublin), pod tytułem „Polsko-białoruska letnia szkoła animatorów kultury. Transfer doświadczeń z zakresu
ochrony dziedzictwa żydowskiego”


Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Polsko-białoruska letnia szkoła animatorów kultury. Transfer doświadczeń z zakresu ochrony dziedzictwa żydowskiego”, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (Program „Przemiany w Regionie” - RITA, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji). W programie znalazły się liczne prezentacje, ukazujące sposoby utrwalania w pamięci dziedzictwa narodu żydowskiego (m.in. "Wirtualny Sztetl").

Rodzaje działań: warsztat
Programy: "Scriptores"