12.07.2010

12.07.2010 - 16.07.2010

Warsztaty graffiti i historii Lublina

W dniach12 - 16 lipca 2010 roku odbyły się Warsztaty graffiti i historii Lublina. Młodzież gimnazjalan i licealna miała okazję uczestniczyć w powstawaniu murala, upamiętaniającego zagładę Żydów lubelskich.

Projekt jest wynikiem współpracy trójki artystów-edukatorów z USA i Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Przewodnią myślą projektu jest przywracanie pamięci o polskich Żydach mieszkających w Lublinie przez upamiętnienie ich życia i tragicznej śmierci. Nadrzędnym celem jest zwalczanie uprzedzeń, nacjonalizmów (w tym antysemityzmu) oraz pogłębienie wśród młodzieży znajomości lokalnej historii.

Do realizacji tego celu zostanie wykorzystany potencjał tkwiący we współczesnej sztuce graffiti – młodzież biorąca udział w projekcie pracowała współnie nad naturalnej wielkości muralami.

Sztuka graffiti dostarcza środków, dzięki którym młodzi ludzie mogą odnieść się do przeszłości używając bliskiego im języka. Nadaje się ona idealnie do ekspresji indywidualizmu i emocji. Historia Lublina, z którą młodzież będzie się na różne sposoby stykać podczas trwającego pięć dni warsztatu zostanie poprzez graffiti twórczo zinterpretowana. Siłą tej gałęzi sztuki współczesnej jest także uniwersalność języka, którego używa i który pozwala zbudować porozumienie pomiędzy edukatorami a uczestnikami warsztatu pochodzącymi z różnych pokoleń i krajów.

W czasie trwania projektu amerykańscy goście przekazywali swoje bogate doświadczenia związane ze sztuką graffiti. Realizowali oni projekty w wielu miejscach na świecie. Intensywne zajęcia teoretyczne i praktyczne były doskonałą okazją do nauki dla miłośników tej dyscypliny sztuki.