03.12.2008

03.12.2008

Promocja książki Tomasza Pietrasiewicza pt.: "Brama Grodzka. Kręgi Pamięci".

Promocja publikacji związanej z projektem „Historia Mówiona".

 

3 grudnia w galerii "Gazety Wyborczej" Lublinie odbyła się promocja książki Tomasza Pietrasiewicza pt.: "Brama Grodzka. Kręgi Pamięci".. Książka opisuje większość zrealizowanych przez Ośrodek działań artystycznych. Oprawę graficzną publikacji przygotowała Małgosia Rybicka. Słowo wstępne podczas dyskusji o książce wygłosili prof. Jan Hudzik z UMCS i Grzegorz Józefczuk z "Gazety Wyborczej".

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

J. Zętar, P. Sztajdel, 137 fot., DVD_2008_06