10.2004

10.2004

Zbieranie materiałów dotyczacych Historii Mówionej na potrzeby portalu edukacyjnego.

Kwerenda biblioteczna.

Kwerenda biblioteczna dotycząca zagadnień związanych z metodą biograficzną w celu opracowania pełnej bibliografii zagadnienia na potrzeby portalu edukacyjnego.