07.06.2010

07.06.2010 - 07.06.2010

Spotkania z dokumentem filmowym - Jolanta Dylewska

W poniedziałek 7 czerwca 2010 roku na Sali Czarnej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" o godz. 17:00 odbyło się spotkanie z Jolantą Dylewską, połączone z projekcją filmów dokumentalnych "Kronika powstania w getcie warszawskim wg Marka Edelmana" oraz"Po-lin. Okruchy pamięci".

Jolanta Dylewska - operator filmowy i reżyser filmów dokumentalnych. Wykładowca PWSFTviT w Łodzi, visiting profesor w Filmakademie Baden-Wuerttemberg w Niemczech. Członek Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego (STOFF) i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).

Projekt "Spotkania z dokumentem filmowym"  jest nawiązaniem do wcześniejszych działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w sferze propagowania dokumentu. Program "Spotkania z dokumentem" realizowany był przez Ośrodek w latach 1998-2001. Były to stałe, comiesięczne prezentacje filmów dokumentalnych oraz spotkania z ich twórcami. Projekt ten łączył się bezpośrednio z programem Ośrodka budowanym wokół problemu pamięci, a właśnie film dokumentalny z jego podstawową funkcją dokumentowania rzeczywistości dotyka tego problemu bardzo wyraźnie. Do 2001 roku odbyło się 24 spotkania, m.in. z Kazimierzem Karabaszem, Marcelem Łozińskim, Jackiem Petryckim, Andrzejem Brzozowskim, Maciejem Drygasem, Bogdanem Dziworskim, Ireną Kamieńską.

Więcej o projekcie "Spotkania z dokumentem filmowym" można dowiedzieć się na stronie:
dokument.teatrnn.pl