19.02.2004

19.02.2004

Promocja czasopisma Scriptores "Ścieżkami pamięci" z fragmentami relacji mówionych.

Publikacja Ośrodka. Kolejny numer Scriptores zawierający artykuły poświęcone żydowskiemu Lublinowi.

Wydanie i promocja "Scriptores" pt. "Ścieżkami Pamięci", ilustrowanego fragmentami relacji mówionych. Numer zawiera obszerny artykuł poświęcony historii mówionej jako metodzie badania dziedzictwa kulturowego środowiska lokalnego (M. Kubiszyn, Historia (nie) mówiona, „Scriptores”, 2003, nr 2 (28), s. 91-105). Wraz z numerem opublikowana została płyta CD z fragmentami relacji, przygotowana przez M. Grudzińską i M Kamińskiego.

Tytułowymi ścieżkami podażają ludzie, którzy odnajdują fragmenty żydowskiej historii tego miasta i próbują ułożyć z nich całość. I tak: Robert Kuwałek spaceruje w czasie i przestrzeni po ulicy Szerokiej, Adina Cimet przywraca pamięć o kulturze jidysz w USA, Marta Kubiszyn wyjaśnia, na czym polega wartość "historii mówionej", psycholog Krystyna Skarżyńska opisuje mechanizmy przebaczania w sytuacji, kiedy krzywda i wina przypisywane są całym narodom, Henryk Grynberg przypomina lubelską młodość Adama Bromberga, a Yaron Becker wspomina swoje młode lata w Polsce przez pryzmat żydowskich potraw.

Rodzaje działań: promocja ksiązki
Programy: "Scriptores", Historia Mówiona