12.2003

12.2003

Emisja w RAdiu Lublin audycji radiowej Noc z...”, prowadzonej przez P. Wróblewskiego, poświęconej działalności Ośrodka, z udziałem M. Grudzińskiej, J. Zętar i W. Dąbrowskiego.

Działanie edukacyjne w ramach projektu "Historia Mówiona".

Emisja na antenie Radia Lublin dwugodzinnej audycji „Noc z...”, prowadzonej przez P. Wróblewskiego, poświęconej działalności Ośrodka, z udziałem M. Grudzińskiej, J. Zętar i W. Dąbrowskiego. W audycji zostały wykorzystane obszerne fragmenty relacji mówionych dotyczących Lublina i regionu lubelskiego.