09.2003

09.2003

Przygotowanie materiałów edukacyjnych dotyczących Historii Mówionej - podręcznik dla nauczycieli gimnazjów.

Działanie edukacyjne w ramach projektu "Historia Mówiona".
 

Wydanie książki – podręcznika dla nauczycieli gimnazjów pt. „Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie”. W podręczniku znalazły się m.in. trzy scenariusze lekcji przygotowane w oparciu o program „Historia Mówiona”.