07.2003

07.2003

Przygotowanie materiałów edukacyjnych dotyczących Historii Mówionej.

Działanie edukacyjne w ramach projektu "Historia Mówiona".

Przygotowanie przez M. Kubiszyn scenariusza lekcji: „Obraz Żydów i relacji polsko-żydowskich w świadomości społecznej środowiska lokalnego”, z wykorzystaniem fragmentów relacji mówionych z archiwum Ośrodka.