06.2003

06.2003 - 09.2003

Przygotowanie projektu „Rodziny Lubelskie”

Zbieranie relacji mówionych.

Realizacja projektu „Rodziny Lubelskie” przez praktykantów Magdalenę Wójtowicz i Rafała Drabika – słuchaczy Studium Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego KUL – nagrywanie relacji i zbieranie informacji o przedwojennym Lublinie.