03.2003

03.2003

Pozyskiwanie współpracowników w ramach projektu "Historia Mówiona" - The United States Holocaust Memorial Museum w Warszawie.

Nawiązanie współpracy w ramach projektu "Historia Mówiona".

Nawiązanie współpracy z The United States Holocaust Memorial Museum w Warszawie – zorganizowanie nagrań filmowych z osobami pamiętającymi zagładę lubelskich Żydów.