02.2003

02.2003

Pozyskiwanie współpracowników w ramach projektu "Historia Mówiona" - Żydowski Instytut Historyczny.

Nawiązanie współpracy w projektu "Historia Mówiona".

Nawiązanie stałej współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym - przeprowadzenie kwerendy w archiwum relacji zgromadzonych przez tę instytucję, pozyskanie kopii wybranych relacji dotyczących Lublina i regionu lubelskiego.