02.2003

02.2003

Zajęcia z nauczycielami dotyczące Historii Mówionej (02.2003).

Spotkanie dotyczące projektu "Historia Mówiona".

Warsztaty historii mówionej dla nauczycieli z regionu – opiekunów Szkolnych Klubów Odkrywców (w ramach programu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”) przeprowadzone przez M. Kubiszyn.