01.2003

01.2003

Historia Mówiona w Internecie - tworzenie bazy danych z relacjami mówionymi.

Działanie internetowe.

Rozpoczęcie prac nad dostępną w Internecie bazą danych z relacjami mówionymi.