02.2000

02.2000

Przygotowanie projektu „Szkoła Historii Mówionej”.

Projekt „Szkoła Historii Mówionej”.

Powstanie nowego projektu:  „Szkoła Historii Mówionej”, którego celem było propagowanie i rozwijanie historii mówionej jako metody badania dziedzictwa kulturowego środowiska lokalnego.