01.2000

01.2000

Publikacja w "Karcie" artykułu poświęconego Historii Mówionej

Publikacja prasowa.

Publikacja na łamach „Karty” artykułów poświęconych przedwojennemu Lublinowi, przygotowanych z wykorzystaniem archiwalnych fotografii oraz relacji mówionych: M. Kubiszyn, Żydowski Lublin oraz B.Odnus, Fotogtaf zaginionego miasta, [w:] „Karta” 2000, nr 31, s. 10-39.