05.1999

05.1999

Współpraca z UMSC - praca magisterska poświęcona projektowi "Historia Mówiona".

Współpraca Ośrodka z UMCS w ramach projektu "Historia Mówiona".

Obrona pracy magisterskiej napisanej przez Annę Sikorę na wydziale Filozofii i Socjologii UMCS pt.: „Obraz Żydów Lubelskich w okresie międzywojennym w świetle projektu „Historia Mówiona".