11.1999

11.1999

Pozyskiwanie współpracowników w ramach projektu "Historia Mówiona" - pismo "Karta".

Współpraca w ramach programu "Historia Mówiona".

Nawiązanie współpracy z pismem „Karta”. Wydawanym przez Fundację Ośrodka "Karta" — niezależną organizację pozarządową  zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (od początków XX wieku do roku 1989), niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.