08.1999

08.1999 - 12.1999

Współpraca w przygotowywaniu projektu podręcznika dla nauczycieli pomocnego przy zbieraniu relacji ustnych.

Projetowanie materiałów edukacyjnych związanych z programem  "Historia Mówiona".

Przygotowanie, w oparciu o program „Historia Mówiona”, oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zaprojektowanie podręcznika dla nauczycieli zawierającego scenariusze lekcji oraz inne materiały pomocne przy realizacji programów z zakresu edukacji regionalnej, w tym programu związanego ze zbieraniem relacji ustnych.