06.1999

06.1999

Zajęcia ze studentami dotyczące Historii Mówionej (06.1999).

Praktyki studenckie - nagrywanie relacji mówionych.

Współpraca Ośrodka i UMCS. Udział, w ramach praktyk,  studentów z kierunku Animator i Menedżer Kultury (Wydz. Pedagogiki i Psychologii UMCS w realizacji programu  „Historia Mówiona”. Opiekunem dydaktycznym praktyk ze strony UMCS był dr W. Żardecki.