02.1999

02.1999

Pozyskiwanie współpracowników w ramach programu "Historia Mówiona" - Tomasz Czajkowski.

Nawiązanie stałej współpracy z Tomaszem Czajkowskim – wolontariuszem uczestniczącym w programie „Historia Mówiona”.

Tomasz Czajkowski - obecnie pracownik Ośrodka, kkordynator Pracownii Historii Mówionej  autor pracy magisterskiej napisanej na Wydziale Politologii UMCS, poświęconej nieistniejącej kamienicy przy ulicy Krawieckiej 41. Przyczynkiem do opowieści o konkretnym domu i jego mieszkąńcach był odnaleziony w Archiwum Państwowym w Lublinie dokument "Spis lokatorów domu przy ulicy Krawieckiej Nr 41 w Lublinie należącego do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie z 12 czerwca 1939 roku". Zawiera on imiona i nazwiska pięćdziesięciu czterech mieszkańców kamienicy, ich stan rodzinny, zawód, uwagi oraz nazwy trzech organizacji mających tam swoją siedzibę. Należy tu podkreślić wyjątkowość "Spisu lokatorów". Prawdopodobnie jest to jedyny tego rodzaju dokument znajdujący się w zasobach Archiwum Państwowego w Lublinie z lat trzydziestych XX wieku.