02.1999

02.1999 - 05.1999

Zajęcia ze studentami dotyczące Historii Mówionej (02.-05.1999) - projekt „Dom".

Spotkanie dotyczące projektu „Historia Mówiona".

 W ramach współpracy z UMCS w Ośrodku odbyły  się zajęcia fakultatywne dla studentów Wydziału Politologii, (specjalność: Samorząd i Polityka Lokalna). Pod kierunkiem Tomasza Pietrasiewicza studenci realizowali  projekt „Dom”, gromadząc informacje o poszczególnych kamienicach z obszaru dawnego Zespołu Staromiejskiego, w tym m.in. dokumentację archiwalną oraz relacje ustne.