02.1999

02.1999

Zajęcia ze studentami dotyczące Historii Mówionej (02.1999).

Spotkanie dotyczące programu „Historia Mówiona".

Nawiązanie współpracy pomiędzy Ośrodkiem a Zakładem Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej, UMCS). W ramach podjętej współpracy udział koordynatora projektu "Historia Mówiona" w seminariach prowadzonych przez prof. Jerzego Bartmińskiego.