02.1999

02.1999 - 04.1999

Zajęcia ze studentami dotyczące Historii Mówionej (02-04.1999).

Nagrywanie relacji mówionych.

W ramach współpracy Ośrodka z UMCS odbyły się zajęcia dla studentów prowadzone przez mgr Ewę Krawczak (Zakład Socjologii Kultury i Wychowania, Instytut Socjologii UMCS), w ramach których studenci nagrywali relacje mówione.