01.1999

01.1999 - 07.1999

Spotkania z lubelskimi dziennikarzami dotyczące Historii Mówionej (01-07.1999)

Spotkanie dotycząceprogramu „Historia Mówiona".

Zaproszenie do udziału w projekcie lubelskich dziennikarzy (Radio Lublin, Radio Centrum, miesięcznik Na Przykład, Kurier Lubelski).
Efektem tej współpracy było nagranie kolejnych relacji i publikacja materiałów w prasie (m.in. Barbara Odnous, Było ich czterdzieści tysięcy..., "Gazeta Wyborcza", 28.04.1999 r.).