01.1999

01.1999 - 04.1999

Spotkania z słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dotyczące Historii Mówionej (01-04.1999).

Spotkanie dotyczące programu „Historia Mówiona".

Zorganizowanie wizyty w Ośrodku, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zwiedzanie wystawy „Lublin w fotografii do 1939 r.” oraz spotkanie dotyczące projektu „Historia Mówiona".