01.1999

01.1999 - 02.1999

Zajęcia ze studentami dotyczące Historii Mówionej (01-02.1999).

Praktyki studenckie poświęcone projektowi „Historia Mówiona”.

W ramach praktyk studenckich studenci III roku kierunku Animator i Menedżer Kultury, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS współpracowali przy realizacji projektu „Historia Mówiona”. Opiekunem dydaktycznym praktyk ze strony Uniwersytetu był dr Wiesław Żardecki.