02.1998

02.1998

Zajęcia ze studentami dotyczące Historii Mówionej (02.1998).

Nawiązanie współpracy pomiędzy Ośrodkiem a UMCS.

W ramach współpracy obu instytucji od lutego do czerwca w Ośrodku odbywały się zajęcia: „Pracownia Radiowa” prowadzone przez mgr Bohdana Borowika oraz „Reportaż Telewizyjny” prowadzone przez mgr Nataszę Ziółkowską-Kurczuk przeznaczone dla studentów II roku Dziennikarstwa, przy Wydziale Politologii UMCS.

Podczas zajęć studenci nagrywali relacje mówione w technice audio i wideo, a także montowali nagrane relacje. Uczestniczyli również w zajęciach o nazwie: „Wstęp do dziennikarstwa” i spotkaniach w ramach Klubu Reportażu prowadzonych przez red. Czesławę Borowik.