10.1996

10.1996

Pierwsze zajęcia ze studentami dotyczące Historii Mówionej (10.1996).

Początek programu nagrywania, zbierania i opracowywania historii mówionej.

Pierwsze zajęcia ze studentami I roku kierunku Animator i Menedżer Kultury, (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS), dotyczące historii mówionej przeprowadzone przez  dyrektora Ośrodka "Brama Grodzka" - Tomasza Pietrasiewicza.